Küsi pakkumist    Tuletõrjemahutid

    Tuletõrjemahutid on valmistatud kerimismeetodil. Tuletõrjemahutid on korrosioonikindlad ja vastupidavad. Mahutite suurus peab vastama päästeameti poolt ettekirjutatud nõuetele. Müüme ja paigaldame kuni 85m3 tuletõrjeveemahuteid.

    Kasutuskohad: Tuletõrjemahuteid kasutatakse peamiselt tuletõrjevee hoidlatena.

    Ühendused: Mahuti peal on 600mm luuk tuletõrjevee võtuks ja mahuti hooldamiseks. Kui kasutatakse vahekaevu, siis on reeglina 600mm luuk vahekaevul või vastavalt projektis ettekirjutatule.

    Paigaldus: Tuletõrjeveemahuteid paigaldatakse kohtadesse, kus pole muid veevõtu kohti. Mahutid paigaldatakse maa alla. Mitme mahuti paigaldamisel ühendatakse mahutid omavahel alt 200mm torudega. Tavaliselt ühendatakse mahutiga kuivhüdrant.