VEEVÄRK, MAAKÜTE JA VEEPUHASTUSFILTRID

VEEVÄRK JA MAAKÜTE

Pakume lisateenusena veetrasside ja veesüsteemide väljaehitust, ning maakütte kontuuride paigaldust. Töid teostatakse 9t roomikekskavaatoriga

 • Veetrassi ehitus salv- või puurkaevust
 • Salv- ja puurkaevude veetõsteseadmete  paigaldus
 • Salvkaevude puhastusteenus
 • Ühisveevärgiga liitumistööd ( projektist teostuseni)
 • Maaküttetorustiku paigaldustööd

VEEPUHASTUS

Tegeleme ka  aktiivselt veepuhastusseadmete müügi ja paigaldamisega. Garanteerime nõuetele vastava joogi- ja tarbevee.

 • Veepehmendusfiltrid
 • Rauaeraldusfiltrid
  • KMnO4 baasil
  • Keemiavaba soola baasil
  • Keemiavaba aereerimise baasil
 • UV filtrid

Kirjutage meile oma soovist allolevasse päringuvormi.